Predmeti, ki so na voljo

PŠ Velika Kostrevnica 1. in 2. razred

 • Razrednik: Tjaša Mihelič
 • Učitelj: Darja Gorše
 • Učitelj: Nastja Kurež
 • Učitelj: Tamara Remec

PŠ Velika Kostrevnica 3. in 4. razred

 • Razrednik: Nastja Kurež
 • Učitelj: Darja Gorše
 • Učitelj: Tamara Remec

PŠ Štangarske Poljane, 1. in 2. razred

 • Razrednik: Petra Ivanušič
 • Učitelj: Mojca Dragar
 • Učitelj: Manca Hauptman
 • Učitelj: Saša Pajnkihar
 • Učitelj: Hajdeja Praprotnik

PŠ Štangarske Poljane, 3. in 4. razred

 • Razrednik: Saša Pajnkihar
 • Učitelj: Manca Hauptman
 • Učitelj: Alenka Kralj
 • Učitelj: Hajdeja Praprotnik

PŠ Primskovo

 • Razrednik: Jožica Markovič
 • Učitelj: Mojca Dragar
 • Učitelj: Tanja Grže
 • Učitelj: Anja Povše