Cooking - listening exercises

spletna stran z interaktivnimi nalogami povezanimi s slušnim besedilom, v katerem avtorica Caroline Brown pripoveduje o svojih kuharskih sposobnostih
Kliknite http://www.carolinebrownlisteninglessons.com/cooking/menu.php povezavo, če želite odpreti URL.