Množica, unija, presek

...

Kliknite http://www.e-um.si/lessons/1032/index.html# povezavo, če želite odpreti URL.