Seznam uporabne literature

Seznam literature, ki jo priporočajo na Fakulteti za šport.

Kliknite http://www.pef.uni-lj.si/didaktikasv/zaposleni/literatura.htm povezavo, če želite odpreti URL.