Zgradba in delitev ogljikovodikov

E-učna enota z definicijami in nalogami.