Zakaj je pomembno poznavanje zgradbe atomov?

E-učna enota z definicijami in nalogami.