Kovine in nekovine

Ugotavljanje lastnosti elementov posameznih skupin periodnega sistema; test s točkovanjem.
Avtorji:
Vsebinska zasnova in priprava gradiv: mag. Mojca Orel in Andrej Smrdu
Posatvitev in oblikovanje strani: Danica Dolničar, NTF-KII

Kliknite http://www.kii.ntf.uni-lj.si/keminfo/proj/ro00m/ povezavo, če želite odpreti URL.