Zrak je zmes plinov

E-učna enota z definicijami in nalogami.