Kamninska zgradba

Kliknite http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/kamnine/kamnine.htm povezavo, če želite odpreti URL.