Oerstedov poskus

Oerstedov poskus ( video - Fizik.si)
Oerstedov poskus prikaže magnetne učinke električnega toka in njegovo spremembo smeri.

Nad magnetno iglo postavimo žico v smeri sever-jug in jo kratkostično priključimo na baterijo. Magnetna igla se odkloni pravokotno na žico v smeri magnetnih silnic magnetnega polja. To magnetno polje nastane, ko električni tok steče skozi žico.

Če zamenjamo priključka baterije, se magnetna igla odkloni v nasprotno smer.
Kliknite http://www.fizik.si/index.php/sl/component/jomtube/video/75.html povezavo, če želite odpreti URL.