Prevodna snov v električnem polju

Razložimo pojav influence. (Flash animacija, eOET-1)