Naboj in Coulombov zakon

Razlaga Coulombovega zakona.(animacija, Fizika s fizleti)