Vpliv prereza vodnika na upor

Ugotovimo odvisnost upora vodnika od prereza. (Flash animacija, eOET-1)