Vpliv dolžine vodnika na upor

Spoznamo odvisnost upora vodnika od njegove dolžine. (Flash animacija, eOET-1)