Vpliv snovi na prevajanje toka

Pojasnimo odvisnost upora od snovi iz katere je žica. (Flash animacija, eOET-1)