Drsni upornik

S premikom drsnika spreminjamo upor drsnega upornika. (Flash animacija, Adrian Watt)