Vzporedna vezava virov

Napetost vzporedno vezanih virov. (Flash animacija, eOET-1)