Električni tok pri zaporedni vezavi

Učni list - električni tok pri zaporedni vezavi (učni list, Aleš Cimprič, OŠ Stara Cerkev )

Kliknite http://www2.arnes.si/~acimpr/Fizika/Edison/E1%20I%20zap.pdf povezavo, če želite odpreti URL.