Zaporedna vezava virov

Napetost zaporedno vezanih virov. (Flash animacija, eOET-1)