Uporaba računalniško merilnega kompleta Vernier pri pouku fizike v OŠ

Uporama merilno krmilnega sistema Vernier pri pouku fizike. (spletna stran, Branko Beznec)
Kliknite http://www2.arnes.si/~sopbbezn/Vernier/index.htm povezavo, če želite odpreti URL.