Digitalni in analogni voltmeter

Opius razlikem med digitalnim in analognim prikazom električne napetosti. (Flash animacija, eoet1)
Kliknite http://eoet1.evsebine.com/plus/inc/02_02_01/anim_2-2-1-1_2.html povezavo, če želite odpreti URL.