Relacije Zemlja - Sonce

Animacija kroženja Zemlje okoli Sonca. (v angleščini)
(Flash animacija, Prentice Hall)