Gibanje - PowerPoint prosojnice za posamezne ure iz spletne učilnice OŠ Poljane

PPT za gibanje v 9. razredu
Kliknite http://194.249.166.194/classroom/fizika/9r/1gibanje/prosojnice/ povezavo, če želite odpreti URL.