Pospešeno gibanje

Prikaz sil na klancu in grafov x(t) in y(t) za pospešeno gibanje. (v angleščini)
(Javanski program, University of Oregon)
Kliknite http://jersey.uoregon.edu/vlab/friction/Friction_plugin.html povezavo, če želite odpreti URL.