Animacija gibanja

Spreminjamo pospešek avtomobila z začetno hitrostjo in rišemo graf v(t). (v angleščini)
(Flash animacija, David M. Harrison)