Vzgon in plavanje teles

Tekoči vosek ima manjšo gostoto od vode, zato ostane nad vodno gladino.
Zaradi manjše gostote voska, se zmanjša tudi vzgon na posodico, zato je bolj potopljena. Ko vosek izčrpavamo, se vzgon nanjo veča in posodica se dviga iz tekočine. (video, Fizik.si)
Kliknite http://www.fizik.si/index.php?option=com_jomtube&view=video&id=140 povezavo, če želite odpreti URL.