Vzgon je enak teži izpodrinjene tekočine

S poskusom pokažemo, da na potopljeno telo deluje sila vzgona, ki je enaka teži izpodrinjene tekočine. (video, Fizik.si)
Kliknite http://www.fizik.si/index.php?option=com_jomtube&view=video&id=116 povezavo, če želite odpreti URL.