Magdeburški polkrogli

Polkrogli staknemo skupaj, da se natanko stikata po robovih. Iz prostora med polkroglama izčrpamo zrak. Tlak v notranjosti se močno zmanjša. Zaradi razlike tlakov, zunanji zračni tlak močno stiska polkrogli skupaj. Ko med polkrogli spet steče zrak, se polkrogli ločita. Poskus je pred cesarjem v Magdenburgu že leta 1654 uprizoril nemški fizik Otto von Guericke. Dve vpregi konjev sta brez uspeha poskušali ločiti polkrogli. (video, Fizik.si)
Kliknite http://www.fizik.si/index.php?option=com_jomtube&view=video&id=92 povezavo, če želite odpreti URL.