Splošna deklaracija človekovih pravicah

Povezava:http://www.varuh-rs.si/index.php?id=102
Kliknite http://www.varuh-rs.si/index.php?id=102 povezavo, če želite odpreti URL.