Verb + infinitive or gerund 2

spletna slovnična vaja, izbira med dvema oblikama