Verb + infinitive or gerund 1

spletna slovnična vaja dopolnjevanja, glagoli so v oklepaju