Past Simple or Present Perfect 5

spletna slovnična vaja dopolnjevanja, raba v besedilu, glagoli so v oklepaju
Kliknite http://www.englishpage.com/verbpage/verbs6.htm%20%20%20 povezavo, če želite odpreti URL.