Past Simple or Present Perfect 3

spletna slovnična vaja dopolnjevanja, glagoli so v oklepaju