Past Simple or Present Perfect 2

spletna slovnična vaja dopolnjevanja, glagoli so v oklepaju