Past Simple or Present Perfect tense 1

slovnična interaktivna vaja, tvorba in raba ustreznih časov v povedih; gradivo English Grammar 4U online
Kliknite http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpas-preper/exercises povezavo, če želite odpreti URL.