First Conditional

spletna slovnična vaja dopolnjevanja, glagoli so v oklepaju
Kliknite http://www2.arnes.si/~ibreck/an9/8g_ifclauseftr.htm povezavo, če želite odpreti URL.