Past simple&continuous exercise

Interaktivna vaja za utrjevanje časov Past simple in Past continuous; isabelperez.com
Kliknite http://www.isabelperez.com/happy/tenses/exercises/past_cont_3.htm povezavo, če želite odpreti URL.