Modal verbs: can / could / be able to

Interaktivna vaja za utrjevanje modalnih glagolov; englishclub.com

Kliknite http://www.englishclub.com/grammar/verbs-modals_can_quiz.htm povezavo, če želite odpreti URL.