Travelling

Interaktivna vaja za utrjevanje predlogov; gradiva Trubar

Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/travelling.htm povezavo, če želite odpreti URL.