Clothes- words and picture matching exercise

Interaktivna vaja za urjenje besedišča (poveži sliko z ustrezno besedo); gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/clothes2.htm povezavo, če želite odpreti URL.