Family members- matching exercise

Interaktivna vaja za urjenje besedišča (prepoznavanje besed in povezovanje le-teh v pare); gradiva Trubar
Kliknite http://www.expandyourvocabulary.com/family/exercise1.swf povezavo, če želite odpreti URL.