Present- Past (gap-fill exercise)

Interaktivna vaja za utrjevanje časa Past simple (iz Present simple časa postavi povedi v Past simple); gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/presentpast.htm povezavo, če želite odpreti URL.