Past simple- questions

Interaktivna vaja za utrjevanje časa Past simple (vprašanja); gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/questions2.htm povezavo, če želite odpreti URL.