My holiday plans- gap-fill exercise

Interaktivna vaja za utrjevanje časa Present continousu (za prihodnost); gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/myplans.htm povezavo, če želite odpreti URL.