Present continuous for the future

Interaktivna vaja za utrjevanje časa Present continuous (za prihodnost); gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/goingout.htm povezavo, če želite odpreti URL.