Prepositions- gap-fill exercise

Interaktivna vaja za utrjevanje uporabe predlogov; gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/prepositions2.htm povezavo, če želite odpreti URL.