Comparing things

Interaktivna vaja za utrjevanje stopnjevanja pridevnikov (primerjaj stvari in osebe); gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/adjectives3.htm povezavo, če želite odpreti URL.