Present continuous- gap-fill exercise

Interaktivna vaja za utrjevanje časa Present continuous; gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/pctense.htm povezavo, če želite odpreti URL.