C and U nouns- complete the chart

Interaktivna vaja za urjenje števnih in neštevnih samostalnikov (dopolni tabelo); gradiva Trubar
Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/candunouns.htm povezavo, če želite odpreti URL.