Comparison of adjectives- complete the chart

Interaktivna vaja s tabelo, ki jo je potrebno dopolniti; gradiva Trubar

Kliknite http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/comparison.htm povezavo, če želite odpreti URL.